Vår kompetens

Vi är utbildade inom permakultur och har lång erfarenhet av att designa långsiktigt hållbara system för  människor, växter, ekologi, kretsloppsanpassning och energiförsörjning. Vi utbildar, håller kurser och konsulterar inom det mesta som rör permakulturens levnadssätt.

Vi är utbildade och har lång arbetslivserfarenhet inom ekologi och hållbarhet, miljöteknik, energisystem och kretsloppsanpassning.

Ekologi:

 • Vi konstruerar ekologiska system för olika närmiljöer.
   Allt från en enkel trädgårdsdesign till mer komplexa hållbara system.
 • Vi designar och integrerar kretslopp på plats.
   Hela din tillvaro bygger på kretslopp. Behöver du råd eller lösningar när det gäller t.ex. växter, ekologi, energi, vattenhantering & rening, eller funktionell kompostering? Vi kan kretslopp och vi arbetar alltid holistiskt. Hänsyns tas till både jordens mikroorganismer och till större flödessystem, så som fotosyntes, solenergi, kvävefixering eller kolbindning.
 • Vi fungerar rådgivande när det gäller växter, både inom planterade och mer vildväxande områden.
   Söker du en specifik växt, eller söker du kanske en specifik växtfunktion? Vi jobbar bl.a. med barriärväxter, pionjärväxter, fixerare och acceleratorväxter, och vi designar hållbara system där växter gynnar varandra. Från den lilla trädgården till stora områden.

Social organisering:

 • Vi utbildar och konsulterar inom social design och organisering. Från den lilla verksamheten till stora organisationer. Med hjälp av sociokrati har vi utbildat,  konsulterat och agerat stödjande för ekobyar, föreningar, privata företag, skolor, kommunala verksamheter och idéella verksamheter. Vi är verksamma och globalt certifierade genom SociocracyForAll och ISCB.
 • Vi har erfarenhet av att vidareutbilda inom social permakultur i hela Norden. Genom Nordic Permaculture Academy arbetar vi konsulterande och vägledande för individer och grupper som söker ett mer socialt hållbart levnadssätt genom permakultur.

Det är bara att ta kontakt om du behöver råd och hjälp

Dessutom håller vi kontinuerligt workshops och kurser där du kan delta, se mer om detta här

 

Comments are closed.