Vår kompetens

Vi arbetar med växter, ekologi och energisystem dagarna i ända. Vi är utbildade och har lång arbetslivserfarenhet inom ekologi och hållbarhet, miljöteknik, energisystem och kretsloppsanpassning.

 • Vi konstruerar ekologiska system för olika närmiljöer.
   Allt från en enkel trädgårdsdesign till mer komplexa hållbara system.
 • Vi designar och integrerar kretslopp på plats.
   Hela din tillvaro bygger på kretslopp. Behöver du råd eller lösningar när det gäller t.ex. växter, ekologi, energi, vattenhantering, rening, eller funktionell kompostering? Vi kan kretslopp och vi arbetar alltid holistiskt. Hänsyns tas till både jordens mikroorganismer och till större flödessystem, så som fotosyntes, solenergi, kvävefixering eller kolbindning.
 • Vi fungerar rådgivande när det gäller växter, både inom planterade och mer vildväxande områden.
   Söker du en specifik växt, eller söker du kanske en specifik växtfunktion? Vi jobbar bl.a. med barriärväxter, pionjärväxter, fixerare och ackumulerare, och vi designar hållbara system där växter gynnar varandra. Från den lilla trädgården till stora områden.

Det är bara att ta kontakt om du behöver råd och hjälp

Dessutom håller vi kontinuerligt workshops och kurser där du kan delta, se mer om detta här

 

 

Comments are closed.