Om Rotad

Vi vill helt enkelt lämna världen lite bättre och vackrare än den var när vi kom.

IMG_2134

Rotad i Vånga är ett exempel på hur hållbara idéer kan förverkligas. Vi bollar såklart idéer, men framför allt vill vi omsätta dessa i praktiken. Ett nära samarbete underlättar vår vardag.

Vi är ett nätverk av personer som samarbetar inom hållbara lösningar, i närheten av Vånga i Skåne. Vi har olika nischer och kompetensområden, men den gemensamma nämnaren är hållbarhet. Vi designar trädgårdar, och större permakulturbaserade system. Vi ympar och beskär fruktträd och vi hamlar. Vi bygger med lokala material så som sten, lera, trä och halm. Vi håller föredrag och Workshops inom trädgård, odling och hållbarhet. Se här vad vi erbjuder.

Med en samlad erfarenhet inom trädgård, miljöteknik, miljövetenskap, humanekologi, samhällsvetande och en bredd inom humaniora så använder vi oss av olika praktiska verktyg och metoder som hjälper oss på traven.

  • Med Permakultur får vi möjligheten att ta ett helhetsgrepp på vår tillvaro.
  • Med organisk/biologisk (ekologisk) odling arbetar vi fram våra ettåriga- och fleråriga växter.
  • Med perenna odlingssystem och en begynnande skogsträdgård så diversifierar och kompletterar vi traditionella odlingsmetoder. Nötter, frukt, bär, rötter och blad kan komma år efter år.
  • Med lågintensivt skogsbruk (gallring, skottskog och hamling) så gör vi omgivningen vackrare och mer långsiktigt produktiv. Det bidrar också till stolpmaterial för viltbarriärer och byggmaterial, samt en hel del täckmaterial till odlingar.

Det går att ställa om till en mer hållbar livsstil. Vi kan ta små steg varje dag, och ju fler som försöker, desto enklare blir det att dela erfarenheter och lösningar.

 

Comments are closed.