Om Rotad

Vi vill helt enkelt lämna världen lite bättre än den var när vi kom.

 

Rotad i Vånga är ett försök att skapa regenerativa sätt att leva och samverka med vår omgivning i en tid då vi behöver det som allra mest. Platsen delar vi som är fastboende här med andra som kommer hit för att odla, lära, eller dela med sig av sin kunskap. En omfattande permakulturdesign påbörjades 2012 och sen 2014 arbetas det aktivt med implementeringen och underhållet. Gårdens sociala och ekologiska ekosystem utvecklas hela tiden, i ett nära samspel med alla olika värdefulla samarbeten, vänskaper och nätverk.                                        

Vårt sätt att försöka förändra är att verka främst i det lokala och regionala. För oss är det viktigt att förenas med andra i ett gemensamt lärande samtidigt som vi omsätter våra övertygelser och kunskaper i verklig handling. För att göra det använder vi oss av olika praktiska verktyg och metoder:

   • Med permakultur som vårt viktigaste redskap tar vi ett helhetsgrepp på vår tillvaro och försöker se till att allt vi gör är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.
   • Med sociokrati som verktyg för social organisering bygger vi långsiktiga  samverkansrelationer baserade på tillit och transparens.
   • Med regenerativa metoder bygger vi jord och arbetar fram våra ettåriga- och fleråriga växter.
   • Med perenna odlingssystem och skogsträdgård diversifierar och kompletterar vi traditionella odlingsmetoder. Nötter, frukt, bär, rötter och blad kan komma år efter år.
   • Med lågintensivt skogsbruk (gallring, skottskog och hamling) gör vi omgivningen vackrare och mer långsiktigt produktiv. Det bidrar till vår egen energiförsörjning, byggmaterial, samt en hel del täckmaterial till odlingar.

I ett försök att dela med oss av våra kunskaper anordnar vi kurser och workshops kopplade till permakultur, omställning, odling och miljötekniska lösningar. Vi agerar också rådgivare och handledare inom social organisering, permakulturdesign och växter. Läs mer om vår kompetens och det vi erbjuder här

Det går att ställa om till en mer hållbar livsstil. Vi kan ta små steg varje dag, och ju fler som försöker, desto enklare blir det att dela erfarenheter och lösningar.

 

Comments are closed.