Designhjälp och råd för din närmiljö

Behöver din odlingsjord förbättas? Söks en växt med en specifik funktion? En övergödd damm på tomten som behöver åtgärdas? Hur skapar vi en platsspecifik optimal kompostering? Önskas en mer ätbar trädgård som är självgödslande? Vill du minska din miljöpåverkan och sluta kretsloppet?

Önskemålen är många, och vi uppfyller dem.

Med en bred ekosystemförståelse och en mångårig erfarenhet, designar, projekterar och genomför vi hållbara livsmiljöer. Allt från självgenererande mindre trädgårdar i kretslopp, energieffektivisering i vardagen, till växande system för egna hushåll och organisationers krav. Vi fungerar också rådgivande om du föredrar att göra arbetet själv.

Hållbarhet och slutna kretslopp är ALLTID grundkriterier för vårt arbete. Våra system läcker inte. Kväve och fosfor hålls inom systemet, något håller våra gemensamma vattendrag rena. Vi låter systemen själva binda nödvändigt kväve från atmosfären, och lagrar samtidigt kol långsiktigt i jorden.

Comments are closed.