Skötselråd för växtmaterial

Här nedan finns skötselråd för det växtmaterial som kan köpas av oss.

Rotbitar (Vallört, Pepparrot mm.)

Rotbitarna skickas från oss inpackade och fuktade i vadderad försändelse. Anledningen till att vi skickar rotbitar för vissa växter, är att det är ett mycket enkelt sätt att föröka växterna. Vår erfarenhet är att 95-100% av rotbitarna utvecklar sig till nya kraftiga plantor.

Rotbitarna är väldigt tåliga, men de behöver komma i jorden direkt du tar emot dem. För att utveckla fina rötter och skott behöver det vattnas kontinuerligt. Och de får aldrig torka ut. Det kan ta en tid innan plantorna kommer igång, så ha lite tålamod. Om du tänker sätta rotbitar i krukor så kan du gärna sätta dem i ett halvskuggigt läge, så att de inte torkar ut. Rotbitarna kommer att bilda rötter och växa mycket kraftigt under rätt förhållanden.

Barrotade plantor (Ryssgubbe, Stor ormrot, Spenatskräppa mm.)

De barrotade plantorna skickas fuktiga och inpackade i vadderad försändelse. Eftersom växterna är barrotade tas det mesta av bladmassan bort vid frakt. Det gör vi för att inte växten ska fotosyntetisera för mycket och torka ut innan den kommer i jorden. Du behöver därför plantera dem i jord direkt när du tar emot dem och vattna ordentligt. Eftersom de barrotade plantorna redan har anlag till blad, så kommer dessa plantorna att hämta sig snabbare än vad rotbitar gör. Men det kan ändå ta tid innan plantorna kommer igång vid omplantering, så ha lite tålamod och låt de inte torka ut.

Vedartade sticklingar (Pil, bärbuskar, mm.)

Sticklingarna skickas helt nyklippta, fuktiga och inpackade i vadderad försändelse. Materialet har begränsat med blad när du tar emot det. Vi tar ev. bort bladmassa för att inte växten ska fotosyntetisera för mycket och torka ut innan den kommer i jorden. Du kommer lyckas bra om du sätter sticklingarna i vatten i 3-4 dagar direkt när du får dem, för att därefter plantera dem i fuktig bra planteringsjord. Vi föredrar kruka under den första växtsäsongen, för att hålla bättre koll och undvika ogräskonkurrens. Sätt sticklingen så att 1/3 av växtmaterialet är ovan jord och 1/3 under jordytan. Undvik både direktsol och minusgrader tills växten har fått flera livskraftiga blad och låt de inte torka ut. Det kan ta tid innan växtmaterialet gör egna rötter, så ha lite tålamod och låt de inte torka ut.

Comments are closed.