Att sota sitt eget hus

Ett led i att ta större ansvar för sitt eget boende, är att lära sig att sota själv. Då kan du också få bättre koll på hur ditt eldande skapar olika utsläpp och föroreningar, och hur din energiförbrukning ser ut. När du väl har lärt dig det så kan du också få den kunskapen bekräftad, och efter en ansökan och ett medgivande hos kommunen, så kan du få sota din egen fastighet själv. Sotaren behöver alltså inte stå där med ett klockslag du bör vara hemma, och en tillhörande räkning.

Detta säger lagen om Egensotning, enligt 3 kap 4 §, Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778):

[…] Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler. 

Bor du i en snäll kommun så kan du alltså tillåtas egensotning. Men brandskyddskontrollen slipper du inte undan. Den måste din kommunalt utsedda sotare utföra. Så här säger lagen om detta:

14 §
Behörig att utföra brandskyddskontroll är den som avlagt examen som skorstensfejartekniker enligt 1 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor. Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser avlagt teknikerexamen för skorstensfejare, genomgått kurs för skorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare. 

I vissa kommuner kan du också välja egen sotare för att utföra detta. Brandskyddskontrollen inträffar i lite olika intervall, beroende på hur mycket och hur du eldar, vanligtvis sker det någon gång mellan 3-6 år (innan 2014 så var detta 3-8 år). Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. En slags förebyggande åtgärd alltså. Du hittar hela det uppdaterade regelverket angående Brandskyddskontrollen här.

Men så till att sota själv…
Du kan själv gå en kurs genom Brandskyddsföreningen. Leta reda på en utbildning som hålls nära dig, kolla hos Brandskyddsföreningen. Om ingen finns i din region, kolla angränsande län och närliggande storstadsområde. Du kan ofta föranmäla intresse. När du har genomgått din Egensotarutbildning och känner dig säker på vad du gör, så kan du ansöka om Egensotning hos din kommun. I min kommun har beslutsrätten för detta delegerats till Räddningstjänsten, så det är hos dem jag ansöker. Alla kommuner har lite olika riktlinjer, men här har de olika kommunernas riktlinjer samlats.

När du blivit beviljad Egensotning så är det bara att börja se på vilka sotarverktyg du behöver. En bra källa för detta är Sotarverktyg.

Genom att sota själv så tar du också en mer aktiv del av kolets kretslopp. Kom därför ihåg att intensiva förbränningar vid höga temperaturer släpper ut betydligt mindre mängder CO2 och miljöskadliga rökgaser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *