Rotad i Vånga

Vånga, även kallat Villands Vånga, är en liten ort i Nordöstra Skåne som är vackert inklämd mellan det skånska slättlandskapet och de Göingska skogarna, nära gränsen mot Blekinge och Småland. Här är vi ett nätverk av personer, hushåll och gårdar, som har långsiktighet som primärt fokus. Med hållbarhet som målsättning arbetar vi först och främst för omställning av våra egna liv, vår närmiljö och i förlängningen hela vår livsmiljö. Tillsammans försöker vi bygga ett hållbart levnadssätt från grunden, med en brett register av verktyg. Ekologisk, social och ekonomisk bärkraft är riktlinjer. Och med dessa i åtanke odlar vi vår egen mat, vi energieffektiviserar och förenklar, vi gör saker gemensamt och vi fördelar demokratiskt olika moment och arbetsuppgifter mellan hushåll och personer.

 

Comments are closed.